Nemecké železnice zakvitli s BooGI-BOP

Pomôcky pre opeľovače © Deutsche Bahn

V pilotnej fáze vytvorili prvú plochu s kvetnatou lúkou v areáli opravovní vozidiel v meste Rummelsburg. Doplnili ju aj vizuálne atraktívnymi hniezdnymi pomôckami pre čmeliaky a ďalšie opeľovače, ako sú divé druhy včiel, motýle a pod.

Prepojenie s projektom LIFE BooGI-BOP na podpore opeľovačov je v prípade nemeckých železníc súčasťou ich širšieho konceptu „Toto je zelené“. V rámci neho premieňajú niektoré svoje pozemky na kvetnaté lúky, plochy s vysadenými pôvodnými druhmi stromov a krov a iné poloprírodné biotopy, ktoré nahrádzajú často kosené trávniky. Celkovo sa jedná o prínosnú zmenu aj vzhľadom na skutočnosť, že Deutsche Bahn patrí medzi najväčších majiteľov pozemkov v Nemecku. Vytváraním pestrých biotopov bohatých na pôvodné druhy rastlín a živočíchov tak železničná spoločnosť prispieva k zachovávaniu biodiverzity v krajine.

Informácie o projekte na stránkach spoločnosti Deutsche Bahn: https://gruen.deutschebahn.com/en/measures/greensites

Volver

COPYRIGHT ©2019 biodiversity premises