Pestrá paleta možností

Firemné areály obvykle ponúkajú množstvo možností, ktoré sú v súlade s dizajnom priaznivým pre biodiverzitu - medzi najjednoduchšie patrí inštalácia vtáčích búdok, domčekov pre samotárske druhy včiel či vytváranie pásov s kvitnúcimi bylinami. Spoločnosti sa však môžu rozhodnúť aj pre komplexnejšie riešenia, napríklad zelenú strechu alebo vodný biotop s jazierkom. Dôležité je pritom zohľadnenie jedinečného charakteru areálu a výber vyhovujúcich možností – pri zohľadnení potrieb, záujmu aj rozpočtu. Základné princípy dizajnu a manažmentu sú už odskúšané a spočívajú vo vytváraní a zachovávaní prvkov prostredia vhodných pre flóru a faunu. Mnohé z nich tiež spríjemňujú prostredie a zvyšujú tak atraktívnosť areálu pre zamestnancov, klientov či susedov v okolí.

Podstatou je praktický a funkčný dizajn

Ak hovoríme o firemných areáloch priaznivých pre biodiverzitu (BOP), nemáme na mysli nedotknutú prírodu a neregulovaný vývoj vegetácie.  BOP sú priestory napĺňajúce estetické aj praktické predstavy, v súlade s ktorými sú plánované aj udržiavané – tak, aby neboli v rozpore s prevádzkovými potrebami.   

BOP okrem podpory biodiverzity a funkčnosti môžu prinášať aj ďalšie výhody, napríklad zníženie nákladov na údržbu, keďže všetky využívané rastliny a materiály sú vyberané s ohľadom na to, aby boli vhodné pre miestne podmienky. Okrem toho, dizajn sa obvykle vyvíja a rozvíja prostredníctvom diferencovanej údržby. Môžete tak pozorovať, ako sa váš areál postupne stáva zdrojom rozmanitosti a priestorom pre relax.

Opatrenia pre viac biodiverzity vo vašom areáli

Čoskoro vám predstavíme rôzne opatrenia a prvky, ktoré sú súčasťou dizajnu areálov priaznivých pre biodiverzitu.

Pridajte sa ku konceptu BOP!

Pridajte sa ku konceptu BOP!

Radi by ste sa zapojili do našich aktivít? Kontaktujte nás!

COPYRIGHT ©2019 biodiversity premises