Ekonomika biodiverzity

 

Profesor Dasgupta vyzýva na bezodkladné zmeny v našom myslení, konaní a meraní hospodárskeho úspechu – aby sme chránili a rozvíjali nielen našu prosperitu, ale aj prírodný svet. Vchádzajúc z hlbokého pochopenia ekosystémových procesov a toho, ako ich ovplyvňuje hospodárska činnosť, navrhuje prístupy, ako prírodu zohľadniť v ekonomike a rozhodovaní. Správu si dalo vypracovať britské ministerstvo hospodárstva a financií (HM Treasury).

„Dnes my ľudia, spolu s hospodárskymi zvieratami, ktoré chováme ako potravu, tvoríme 96 % hmotnosti všetkých cicavcov na planéte. Iba 4 % je všetko ostatné – od slonov po jazvece, od losov po opice. A tiež – až 70 % všetkých živých vtákov predstavuje hydina – väčšinou kurčatá, ktoré jeme.“

Sir David Attenborough, predslov k správe

 

Niekoľko z hlavných posolstiev 600-stranovej správy:

  • Ľudia sú na biodiverzite, teda rozmanitosti života, úplne závislí a sú jej súčasťou.  

Táto previazanosť s biodiverzitou ostala nezmenená po celý čas histórie človeka.

  • Prírodu si musíme pri našom rozhodovaní a prístupoch povýšiť nad rámec krátkodobého profitu a HDP.

Správa uvádza, že aby sme mohli plne integrovať hodnotu prírody do rozhodovania, musíme zmeniť kritériá, pomocou ktorých hodnotíme úspech, a prekročiť hranice nezdravého zamerania sa na hrubý domáci produkt (HDP). HDP je síce užitočný na krátkodobé meranie hospodárskej činnosti, ale opomína všetky environmentálne a sociálne aspekty a pripravuje pôdu pre neudržateľný rozvoj. Namiesto HDP správa navrhuje meranie „inkluzívneho bohatstva“, ktoré zahŕňa prírodný kapitál, ako aj produkovaný a ľudský kapitál. Správa prisudzuje význam aj sociálnemu kapitálu, ktorý sa, podobne ako biodiverzita, považuje za stimulujúce aktívum. Tvrdí, že sociálny kapitál – alebo inak a jednoduchšie povedané dôvera – zvyšuje hodnotu kapitálových statkov ekonomiky a je nevyhnutný pre fungovanie efektívny inštitúcií, ktoré s prírodou vytvárajú udržateľný vzťah.

  • Nastal čas na reformu dotácií a podporných mechanizmov a financovanie spravodlivej transformácie.

Transformácia našich finančných systémov – verejných, súkromných, národných i medzinárodných – je podľa správy kľúčovým činiteľom pre podnietenie potrebných zmien. Finančné investície, ktoré poškodzujú ekosystémy a biodiverzitu, musia byť presmerované k inému typu – takému, ktorý prírodu obnovuje. Dotácie poškodzujúce prírodu sú vyčíslené na 4 až 6 biliónov dolárov ročne. Tieto musia smerovať k podpore podnikov s inovatívnymi, cirkulárnymi a ziskovými obchodnými modelmi, ktoré z hľadiska prírody prinášajú dlhodobé pozitívne výsledky.

  • Riziko kolapsu ekosystémov je skutočné

Ničíme biodiverzitu, základ, ktorý donedávna podmieňoval bohatý rozkvet prírodného sveta. Ak v deštrukcii budeme pokračovať, zrútia sa celé ekosystémy – toto je až príliš reálne riziko, ktorému v súčasnosti čelíme.

 

Economics of Biodiversity. Dasgupta Review

Download the report

Go back

COPYRIGHT ©2019 biodiversity premises