Československá obchodní banka

Praha, Czech Republic
www.csob.cz/portal/people

 

„Udržitelnost a ekologie jsou součástí všeho, co v ČSOB děláme. Naše ekologické smýšlení také promítáme i do našich ekologických budov a bankovních i pojišťovacích produktů. Podporujeme paperless přístup, elektromobilitu zaměstnanců, svítíme LED zdroji a využíváme obnovitelné zdroje energie. V ochraně životního prostředí tak děláme daleko více, než co je považováno za standard,“ říká odcházející člen boardu Petr Knapp. 

„Udržitelné podnikání a ochrana životního prostředí zahrnuje všechny aspekty našich aktivit a je tedy logické, že i budovy, ve kterých pracujeme, splňují nejvyšší světové ekologické standardy. Dobře je to vidět na naší unikátní centrále v Praze, která se stala referencí a inspirací pro všechny nově vznikající ekologické budovy,“ říká Zora Křičková, výkonná ředitelka útvaru Facilities management ČSOB.

 

ČSOB je finančnou skupinou, ktorá klientom poskytuje široké portfólio služieb a produktov. Služby poskytuje všetkým klientskym segmentom, t.j. fyzickým osobám, malým a stredným podnikom, korporátnym a inštitucionálnym klientom. ČSOB je 100% dcérskou spoločnosťou  KBC Bank NV so sídlom v Bruseli v Belgicku.

Opis opatrení

ČSOB Kampus je tvorený dvoma prepojenými budovami. Staršia budova dokončená v roku 2007 je dlhodobo považovaná za jednu z najekologickejších budov v krajine. Nová budova s názvom SHQ dokončená v roku 2019 jej štandardy ďalej prekonáva. Je prirodzene zasadená do okolitého prostredia – svojou koncepciou do šírky kopíruje reliéf svahu a vďaka 6 strešným záhradám a terase splýva s okolím.

Strecha staršej budovy NHQ (4 500 m2) a jej terasy budovy sú z väčšej časti osadené zeleňou. Výber rastlín bol urobený tak, aby zeleň ladila s okolitým prostredím a vytvárala budove ochranné mimikry. Každá časť záhrady má vzhľadom na použité rastliny iný charakter. Rastú tu väčšie druhy stromov, ako sú javor poľný, breza či dub zimný a nájdeme tu tiež kvetnaté lúky a okrasné trávy.

Strechy novej budovy SHQ (10 000 m2) tvoria z veľkej časti intenzívne zelené strechy a v menšej miere sú využité aj extenzívne. Vysadených je tu 345 stromov, medzi ktorými je množstvo pôvodných druhov, napríklad brezy, javor poľný, dub letný, hrab obyčajný, hloh jednosemenný, jarabina vtáčia, klokoč perovitý a čerešňa mahalebková. Dopĺňa ich vyše 3 300 krov viacerých pôvodných druhov, napr. ruža šípová, trnka obyčajná, bršlen európsky, zob vtáčí, kalina obyčajná a ďalšie.

Dažďová voda zo striech je zvedená do akumulačných nádrží s celkovým objemom viac než 930 m3 je využívaná k zavlažovaniu intenzívnych zelených striech a zelene v okolí budov. Veľké množstvo zelených plôch okolo budov umožňuje prirodzené vsakovanie vody do pôdy. Budova NHQ podľa medzinárodnej certifikácie úsporných a udržateľných budov LEED Gold ušetrí 13,9 % pitnej vody a novšia budova SHQ podľa certifikácie LEED Platinum až 47 % pitnej vody.

Vykurovanie a chladenie SHQ umožňuje sústava tepelných čerpadiel a 177 geotermálnych vrtov v celkovej dĺžke viac než 26 km. Znižovať teplotu v budovách i v ich okolí napomáha tiež miestne rastlinstvo. Zelené strechy totiž slúžia ako prirodzená termoregulácia budov. Komplex navyše pracuje s prirodzenou ventiláciou vzduchu. Obe budovy komplexu sú vybavené automatickým klimatizačným systémom, ktorý otvára okná v noci, kedy je vzduch najviac ochladený.

Rastliny na strechách a v okolí budov poskytujú vhodné prostredie pre hmyz, vtáky, ale aj huby a pôvodné druhy rastlín. Vegetácia tiež vytvára príjemné prostredie pre zamestnancov.

 

Pozitívne vplyvy spojené s opatreniami

Jedna zo strešných terás je zariadená exteriérovým športovým vybavením (workoutové ihrisko), vrátane 150 m dlhej športovej dráhy a ihriska na streetball. Zelené priestory ČSOB Kampusu poskytujú zamestnancom množstvo priestoru pre relaxáciu, ale tiež pre jednania a porady.

Motivácia a ciele

Sídlo ČSOB s pracovným priestorom pre 5 000 zamestnancov symbolizuje všetko, čo dnes charakterizuje moderného zamestnávateľa – inovácie, flexibilné pracovné prostredie a zodpovedný prístup k spoločnosti s dôrazom na udržateľnosť a ekológiu. 

Charasteristika lokality / jestvujúce prírodné podmienky, výrazné štruktúry v okolí a pod.

ČSOB Kampus leží na území mestskej štvrte Radlice, jednej z mestských štvrtí Prahy, hlavného mesta Českej republiky. V okolí sa nachádza niekoľko zaujímavých prírodných lokalít, napríklad: prírodný park Prokopské a Dalejské údolí,  prírodná pamiatka Ctirad a prírodná rezervácia Prokopské údolí.

Koncept údržby

Údržba zodpovedá rozsahu a komplexnosti budov. Znižuje ich napríklad využitie dažďovej vody na zavlažovanie a akumulácia tepla z geotermálnych vrtov

Zurück

COPYRIGHT ©2019 biodiversity premises